«Οι μετανάστες…..και οι «καλοί» Έλληνες!!! »

«Τη φρικιώδη κατάστασιν των Ελλήνων αναγιγνώσκομεν εν τη Δέμβερ του Κολοράδου συναδέλφω “Νέα”. Κατά την εν συναδέλφον ταύτην, ήτις δημοσιεύει εν πλάτει την έκθεσιν του εκεί αστυάτρου, 800 Έλληνες ζώσιν υπό τους χειρίστους της υγιεινής και ανθρωπότητος κανόνας. Η αστυνομία εύρε περί τους 25 Έλληνας κοιμώμενους και διαιτωμένους εις εν στενότατον δωμάτιον. Αμέσως η αστυνομία … Συνέχεια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ!!!Ας αντιμετωπίσουμε την απόλυτη κατάντια μας κατάματα!Ντροπή μας!

Ζούμε σε μια κοινωνία που καλλιεργεί τον ρατσισμό στις ψυχές των ανθρώπων από την ώρα που γεννιούνται-από την κούνια…τους!
Έχω την αίσθηση φίλοι μου, για να μην πω την βεβαιότητα , πως η Ελλάδα δεν ελλείπεται λαϊκισμού, ξεκατινιάσματος και σοβαροφάνειας, δόξα σοι τα έχει σε περίσσευμα… Ελλείπεται ανθρωπιάς και εσωτερικής καλλιέργειας…